Geoblog.pl    Swierszcz    Zdjęcia    !Brindemos por la vida, es linda!    'Obowiązkowe wyposażenie', tu w autobusie z Valencji do Sta Ana del Coro
'Obowiązkowe wyposażenie', tu w autobusie z Valencji do Sta Ana del Coro
Zobacz wpis z tego miejsca:
Hugo! Nie daruję ci tej nocy...
Zobacz cały album z tej podróży:
!Brindemos por la vida, es linda!
Swierszcz
$wierszcz Wędrowniczek
zwiedził 20% świata (40 państw)
Zasoby: 212 wpisów212 112 komentarzy112 1923 zdjęcia1923 93 pliki multimedialne93